1. De zaken die wij behandelen gaan om de Uitleg van Overeenkomsten, Gebruik van Techniek, Patenten, Auteursrecht, Know-how, Vertrouwelijkheid, Strategie bij Onderhandelingen, en vooral: wie er Aansprakelijk is wanneer er Schade dreigt of zelfs al is ontstaan.


  2. KRACHT maakt gebruik van een netwerk van de beste specialisten op verschillende terreinen. Dit team bestaat uit advocaten die dagelijks te maken hebben met Intellectuele Eigendom, wanprestatie, onrechtmatige daad,contracten en onderhandelingen.

KRACHT

  1. KRACHT is het kantoor van

  2. ERIK E. DE VOS


Hij heeft nationaal en internationaal opererende ondernemingen bijgestaan. Hij publiceerde over biotechnologie, procedeerde tegen Heineken, adviseerde over filmdistributie, en richt zich vooral op een effectieve handhaving van de rechten van zijn cliënten.Specialties: Sterk in onderhandelingen. Gericht op oplossingen. In procedures het onderste uit de kan halen.

  1. De rechtsgebieden van KRACHT vinden hun basis in de volgende wetten:


  1. -De Auteurswet

  2. -De Octrooiwet

  3. -Boek 3 Burgerlijk Wetboek

  4. -Boek 6 Burgerlijk Wetboek

  5. -Boek 7 Burgerlijk Wetboek